Hva kan vi tilby

Norsk Stål kan tilby

Høy servicegrad, med dybdekunnskap innen stål og metaller.

Lokal tilstedeværelse, vi engasjerer oss i dine utfordringer.

Markedets beste logistikk og distribusjonsløsninger.

Kvalitet og landets bredeste lager sortiment innen stål og metaller.

Trygghet, du har hele vår organisasjon til din disposisjon.