EN 1090-1 og CE-merking YTELSESERKLÆRINGER

Norsk Stål EN 1090-1 og CE merking

 

Vi er  EN 1090 sertifisert

Totaloversikt sertifikater

Hva betyr CE-merking?

CE-merking er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i EU direktiv. Dette er dermed gjeldende som standard også i Norge.
Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Produktet skal ikke være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet.

CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dennes representant garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet er oppfylt. Produsenten/dennes representant tar ansvar for at produktet oppfyller disse kravene.

CE-merking er et signal til offentlige instanser som driver kontroll av produkter, om at produktet oppfyller de sikkerhetskrav som gjelder i EØS, og at dette kan dokumenteres.

Et produkt med korrekt CE-merking har fri markedsadgang i EØS-området.

 

Hva innebærer EN 1090?

EN 1090-1:
Standard som fastsetter krav til samsvarsvurdering av ytelsesegenskaper for lastbærende komponenter i stål og aluminium, samt for byggesett som er markedsført som byggevarer.

EN 1090-2:
Krav til utførelse av stålarbeid som hele konstruksjoner eller tilvirkede komponenter
i stål. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser.

EN 1090-3:
Krav for utførelse av konstruksjoner i aluminium eller tilvirkede komponenter
i aluminium. Kravene er uttrykt i form av utførelsesklasser ihht EN 1999-1-1.

Hva er ytelseserklæringen?

Ytelseserklæringen er et A4-dokument som inneholder opplysninger om produsent og om byggevaren (beskrivelse, bruk, egenskaper).
Norsk Stål er produsent når vi behandler produktet (utfører FB-tjenester).

Hvis Norsk Stål ikke bearbeider produktet skal vi ikke sende ut ytelseserklæring (kun kontrolldokumentet).

Hvilke egenskaper skal produsent angi i ytelseserklæringen?

Produsent skal angi alle produktets egenskaper i ytelseserklæringen, til og med de egenskapene der produsent kan anføre med ”ingen angitt ytelse” (NPD, no performance determined). Egenskapene beskrevet med NPD skal derimot ikke tas med i CE-merkingen.

Norsk Stål har valgt å gjøre ytelseserklæringen tilgjengelig på sin nettside. Siden CE-merking inneholder referansenummeret til ytelseserklæringen, er det alltid mulig for sluttbrukere å finne frem til ytelseserklæringen på vår nettside. 

Oversikt ytelseserklæringer - Stål

- ihht EN 1090 - ihht varegruppenummer og materialtype

Oppdatert juni 2016

Stangstål - varmvalset

 

Plater - varmvalset

Nr 5310

Rundtstål S235JR

 

Nr 4870

Stålplater S235JR

Nr 7725

Rundtstål S355JO

 

Nr 5153

Stålplater S235JR

Nr 7726

Rundtstål S235J2+N

 

Nr 4140

Stålplater S235JRC

Nr 5320

Firkantstål S235JR

 

Nr 4800

Stålplater S235JRC – BO

Nr 7727

Firkantstål S355J0

 

Nr 4881

Stålplater S235JR – rifleplater

Nr 5330

Flattstål S235JR

 

Nr 4882

Stålplater S235JR – tåreplater

Nr 5331

Flattstål S355J2

 

Nr 5132

Stålplater S355J2+N

Nr 5341

Bredflattstål S355J2

 

Nr 5155

Stålplater S355J2+N

Nr 5350

Vinkelstål S235JR

 

Nr 5164

Stålplater S690QL2

Nr 5355

Vinkelstål S235JR

 

 

 

Nr 5351

Vinkelstål S355J2

 

Gitterrister-trinn-festedetaljer-rammer

Nr 5351

Vinkelstål S355M

 

 Nr 5731

Gitterrister - fotskraperister

Nr 5356

Vinkelstål S355J2

 

 Nr 5734

Gitterrister - PI kjøresterk

Nr 5356

Vinkelstål S355M

 

 Nr 5736

Gitterrister - Offshore rister

Nr 5360

T-stål S235JR

 

 Nr 5737

Gittertrinn - PS og PI

Nr 5370

UNP småkanaler S235JR

 

 Nr 5733

Festedetaljer - rammer

Nr 5332

Varmgalvanisert flattstål S235JR

 

 

 

Nr 5352

Varmgalvanisert vinkelstål S235JR

 

 

 

Nr 5362

Varmgalvanisert T-stål S235JR

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjelker og formstål– varmvalset

 

 

 

Nr 5270

Kanalstål UNP S235JR

 

 

 

Nr 5276

Kanalstål UNP S355J2

 

 

 

Nr 5276

Kanalstål UNP S355M

   

Nr 5262

Kanalstål UPE S355J2

 

 

 

Nr 5262

Kanalstål UPE S355M

   

Nr 5243

Formstål IPE S355J2

 

 

 

Nr 5213

Bredflensbjelker HEA S355J2

 

 

 

Nr 5223

Bredflensbjelker HEB S355J2

 

 

 

Nr 5275

Varmgalvanisert kanalstål UNP S235JR

 

 

 

Nr 5226

Varmgalvaniserte bredflensbjelker
HEB S235JR

 

 

 

Nr 5227

Varmgalvaniserte bredflensbjelker
HEB S355J2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulprofiler - varmformede

 

 

 

Nr 5430

VF HUP S355NH - kvadratiske

 

 

 

Nr 5431

VF HUP S355NH - rektangulære

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulprofiler – kaldformede, sveiste

 

 

 

Nr 5531

KF HUP S355J2H - kvadratiske

 

 

 

Nr 5533

KF HUP S355J2H - rektangulære

 

 

 

Nr 5529

KF HUP S355J2H - runde

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert juni 2016