Bearbeiding

Bearbeiding

Forbehandlingsvirksomheten til Norsk Stål har i takt med den generelle utviklingen innenfor verkstedindustrien har endret seg betydelig de senere år.
Våre kunder spesialiserer seg og underleverandører er blitt en naturlig del i en moderne produksjonsbedrift.

Norsk Stål har et betydelig lager av materialer, som sammen med kundens totale krav til sine leverandører, er basis for vår utvikling og satsning på forbehandling.
45 dyktige og erfarne medarbeidere jobber daglig med forbehandling i Norsk Stål.
 
For å lese mer om våre FB-tjenester velg tema til høyre.