FB Skaffing

Forbehandling - skaffing

Du kan bruke oss som din kunnskapsbank. I samarbeid med våre kunder og leverandører i inn- og utland gir vi deg tilgang til spesialiteter som kan forenkle og økonomisere din produksjon.

Som eksempel kan nevnes:

• Klipping
• Valsing av plater eller profiler
• Knekking
• Perforering
• Decoiling og slitting
• Vannjetskjæring
• Laserskjæring
• Oppsveising av profiler
• Overflatebehandling (galvanisering, eloksering, lakkering og fornikling)
• Kantsliping