Foliering

Foliering

 

På plater med krav til en feilfri overflate legger vi på en plastfolie,
for å unngå skader under transport, håndtering og bearbeiding.

Overflatebeskyttelse av plater med plastfolie (polyetylen). Ensidig eller tosidig.
Vi kan foliebelegge alle plater opp til 4 mm tykkelse og maksimal bredde 1 500 mm.

80 my plastfolie som standard. Andre folietykkelser på forespørsel.