Kantsliping

Kantsliping

Kantsliping inngår som en del av forberedelsene om krav til overflatebehandling i forbindelse med slyngrensing og priming.

  • Skarpe og smale kanter, hjørner og sveiser skal være avrundet eller glattet ved sliping til klasse P3 i ISO 8501-3 (minimum radius 2 mm) – «knekking» av kanter er ikke tillatt.

Dette er krav som fremkommer i korrosjonsutsatte miljøer som skips- og olje&gassindustrien, kaianlegg, bro- og jernbanestrukturer og i gitte tilfeller i tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner i  B&A-industrien.

Maskinen ivaretar sikkerhets- og miljøkrav iht. forskrifter, og våre interne krav til arbeidsmiljø.