Slyngrens / Priming

Norsk Stål disponerer 6 slyngrense og primeanlegg. Vi leverer årlig ca 70 000 tonn  slyngrenset og primet materiale til kunder i forskjellige bransjer, hvor krav, ønsker og behov er differensierte.

Standard renhetsgrad SA 2,5. Andre renhetsgrader etter avtale. Priming med jernoksyd eller sinksilikatprimer er standard. Tykkelse iht. standard er 20 my± 5 my målt på glatt prøveplate.

Kapasitet:

Platebredde max 3 600 mm
Profilhøyde max 450 mm.

Med variabel hastighet kan vi slyngrense tynne plater og tynnvegget gods etter nærmere avtale.

Slyngrens og primingSlyngrens

1. Rullebane

Stangstål og bjelker legges med riktig avstand for forskriftsmessig rensing og priming.


2. Forvarmekammer

Forvarme-kammeret fjerner fuktigheten på materialene og bringer overflate-temperaturen til et nivå som sikrer god tørking av primeren.

3. Slyngrensekabin

I slyngrense-kabinen renses ståloverflaten med stålsand. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren, ru stål-overflate skaper en god heft for primeren.


4. Malekabin

I malekabinen får stålet en shop-primer i henhold til kundens bestilling.


5. Ettertørke

Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter kundens spesifikasjoner.