Om Oss

Historikk

Vår historie

Vi må helt tilbake til begynnelsen av 1800-tallet for å finne trådene til det vi i dag kjenner som Norsk Stål AS. Opp gjennom årene har fusjoner mellom kjente og ukjente aktører preget bransjen. Men Peter Schreiners borgerbrev fra 1823 har i alle år vært det historiske fundament for dette selskapet. 

 

Historikk

 

Historikk

 

Peter Schreiner

I 1817 kom den unge Peter Schreiner fra Flensburg til Christiania. Etter 6 års læretid løste han sitt borgerbrev som kjøpmann. Etter kort tid utviklet han virksomheten fra isenkram til 'salg engros'. Norges hovedstad hadde fått sin første stål- og metallgrossist.
Forbruket av jern vokste sterkt de første tiårene på 1800-tallet. Fremstilling og salg av jern ble selve livsgrunnlaget for den nye mekaniske industrien.
I 1866 ble Conrad Anker ansatt i selskapet. Åtte år senere ble han tatt opp som kompanjong, og selskapets navn ble endret til P. Schreiner & Co. I 1880 ble han eneinnehaver, bare 30 år gammel. En lynkarriere etter datidens målestokk.

Historikk

 

 

Historikk

 

Conrad Anker bør også huskes for sin innsats under stiftelsen av Kværner Brug. Som en betydelig aksjonær og mangeårig direksjonsformann ble det hevdet at uten hans innsats ville ikke Kværner ha eksistert.

 

Historikk

 

I 1910 kunne sønnen, Ferdinand Anker, overta og videreføre dette livsverket.

Fram til 1923, ved firmaets 100-års jubileum, ble omsetningen mangedoblet og antall ansatte økte til over 50. Ferdinand Anker ledet selskapet gjennom to verdenskriger, fram til 1946. Etter ham overtok sønnene Erik og Christian Anker.

Historikk

 

Historikk

 

AS Staal & Jern, Harstad, Jernmetal AS, Trondheim og AS Andr. Grønneberg, Drammen har vært datterselskaper i Schreiner. I 1977 kunne selskapet samles i det nye anlegget på Lierstranda i Drammen. Fra 1982 kom fusjonen med Kahrs & Fleischer og Schreiner-Fleischer AS var et faktum.

Kahrs & Fleischer

Fra sin etablering i år 1900 ble Thorvald Kahrs en av de mest toneangivende stålleverandører, spesielt til skipsindustrien. Fra 1915 og frem til begynnelsen av 20-årene hadde firmaet en eventyrlig utvikling. I 1922 ble Hans K. Fleischer medeier og firmanavnet ble endret til Kahrs & Fleischer. Etter den magre mellomkrigstiden fikk selskapet ny vind i seilene. Selskapet var blitt en storagent i skipsstål.
Kahrs & Fleischer AS har også vært en betydelig leverandør til NSB, lokomotiver inkludert! I 1971 kunne man åpne et stort sentrallager i Horten.

Gustav Aspelin

I likhet med Peter Schreiner dro en ung, målbevisst svenske over grensen for å gjøre karriere. Gustav Aspelin fant seg fort til rette. En sterk vekst i bygge- og anleggsvirksomheten medførte et stigende behov for stål. I 1881 opprettet han sitt firma i hovedstaden for handel med jern, stål og bygningsvarer.

Bull og Storm

Ole O. Bull og Ole Johannes Storm gikk i kompaniskap i begynnelsen av 1900-tallet under navnet Storm, Bull & Co. Firmaet etablerte faste representanter rundt i Norge og ansatte egne reisende. De ble også etterhvert en betydelig importør av jern, stål og byggevarer. I 1914 ble selskapet delt. A/S Stormbull ble navnet på den nye jern- og bygningsartikkelforretningen. Fra 1927 og til langt ute i 70-årene var Stormbulls prisindeks for totale byggekostnader et viktig verktøy for entreprenører og byggherrer.
I 1978 fusjonerte selskapet med Gustav Aspelin under navnet Aspelin-Stormbull AS. Et viktig ledd for en landsomfattende byggevaregrossist var på plass.
Under fusjonsbølgen i 1970-årene ble Karl S. Johannesen, Bergen, Norsk Hammerverk, Stavanger og Stavanger Cementfabrikk også innlemmet i Aspelin-Stormbull-Gruppen.

Norsk Stål AS

Ser man på stålbransjen i Norge gjennom de siste 175 år har man et inntrykk av at det bare var to-tre aktører i markedet. Fusjonene med Aspelin-Stormbull AS (1978) og Schreiner-Fleischer AS (1982) samlet noen av disse aktørene.

Et stort lappeteppe av store og små aktører i bransjen har etterhvert blitt sydd sammen. I 1984 kom opptakten til det nye selskapet Norsk Stål AS. Aspelin-Stormbull solgte selskapets ståldivisjon. De nye eiere var Norsk Jernverk AS (49%), Elkem AS (26%) og Aspelin-Stormbull (25%).
Schreiner-Fleischer AS var nå blitt et heleid svensk firma under Svenskt Stål AB (SSAB). En videre omstrukturering av disse selskapene var den eneste farbare vei. I 1988 styrket Norsk Jernverk (Norsk Jern Holdning) sitt grep om de to største norske stålgrossistene, Norsk Stål AS og Schreiner-Fleischer AS. Jernverket ble sammen med British Steel og Svenskt Stål AB de nye hovedeiere.

Historikk

 

I 1991 ble holdningsselskapet Norsk Stål Distribusjon AS etablert. Norges største stålgrossist var et faktum med en årlig omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner. Både Norsk Stål AS og Schreiner-Fleischer AS hadde nå samme eierkonstellasjon. De øvrige selskaper ble oppløst og gikk inn i morselskapet som avdelinger. Schreiner-Fleischer AS skiftet navn til Norsk Industristål AS. Aspelin-Stormbull ble til Norsk Byggstål AS og tynnplatedivisjonen i Fredrikstad ble til Norsk Stål Tynnplater AS. Etter at Norsk Byggstål AS ble avviklet året etter, fusjonerte Norsk Ståldistribusjon AS og Norsk Industristål AS til ett selskap. Selskapet tok navnet Norsk Stål AS fra 1. januar 1993.

I 1995 vedtok selskapet å fisjonere ut Norsk Stål Tynnplater i et eget selskap. Fra 28. februar 1995 har Norsk Stål AS vært eid av Corus Ltd (50%) (gjennom investeringsselskap British Steel nederland International BV) og SSAB Svenskt Stål AB (50%).

2. april 2007 kjøpte Tata Steel Europe aksjene i Corus. På den måten endret eierstrukturen seg for Norsk Stål.
1. november 2008 overtok Tibnor AB aksjene til SSAB Svenskst Stål AB. Tibnor AB er igjen eid av SSAB Svenskst Stål AB (85%) og Outokumpu (15%).
Fra denne dato ser vår eierstruktur slik ut: Tata Steel Europe (50%) og Tibnor AB (50%).

18. mars 2015  kjøpte Leif Hübert AS aksjene til Tibnor AB (50%).
Fra  denne dato ser vår eierstruktur slik ut: Tata Steel Europe (50%) og Leif Hübert AS (50%).

22. juni 2015 kjøpte Leif Hübert AS opp Tata Steel sin aksjeandel (50%) i Norsk Stål AS og er derved 100% eier i selskapet.

Den 21. august 2015 vedtok Norsk Stål AS å fusjonere med søsterselskapet Leif Hübert Stål AS, med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2015.

Oppdatert: September  2015