Ny 50 % eier i Norsk Stål AS

18.mars 2015 kjøpte Leif Hübert AS opp aksjene som Tibnor AB (50%) eide i Norsk Stål AS

Den europeiske kommisjonen ga godkjennelse av SSABs oppkjøp av Ruukki i juli 2014, men SSAB måtte gjennomføre noen innrømmelser.  Et av kravende var å selge sin 50 % andel, indirekte eiet gjennom sitt heleide datterselskap Tibnor AB i Norsk Stål AS.  Leif Hübert AS har fått godkjent  transaksjonen hos norske konkurransemyndigheter.

Leif Hübert d.y., person og selskaper

Leif Hübert Stål AS ble etablert i Kristiansand den 3. juni 1929 og eies i dag av tredje generasjon Leif Hübert d.y gjennom det hundre prosent eide morselskapet Leif Hübert AS.

De første beskjedne lager- og kontorlokalene var beliggende på det såkalte ”Hegermans Verft” i byens havneområde.  I 1953 ble forretningen flyttet til området på Tangen ved Otras utløp, og hovedkontoret i Søgne ble etter hvert bygget og tatt i bruk i 1981.

Leif Hübert Stål AS driver grossistvirksomhet for stål og metaller i Agder-fylkene, Rogaland, Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo og Akershus.  I tillegg til hovedkontoret i Søgne har selskapet avdelinger i Sandnes, Larvik, Skien og på Lillestrøm.

Selskapet disponerer totalt 26.000 kvadratmeter med lager- og produksjonslokaler, i tillegg til kontor- og velferdslokaler, store utearealer og en egen dypvannskai i Søgne.  De har egne lager- og produksjonsfasiliteter på alle sine lokasjoner.

Selskapet er sertifisert av Kontrollrådet etter tekniske bestemmelser for klasse K – armeringsprodukter, og styringssystemer i henhold til NS EN 1090-1 og NS EN 14001 og NS EN 10080 er implementert for hele bedriften.  For øvrig nevner vi at bedriften jobber for å ivareta både det indre og ytre miljøet, og de har siden 2002 vært miljøsertifisert av den nasjonale Miljøfyrtårn ordningen. 

Leif Hübert AS omsatte i 2013 for 480 millioner kroner og hadde ca. 90 ansatte med sitt datterselskap
Leif Hübert Stål AS.

 

Morten Danielsen
Adm.direktør