Forretningside

Visjon og forretningside

Visjon

Stål og metaller er basismateriale i et moderne samfunn. Det er materiale med utviklingspotensial og høy miljøprofil. Med disse material som basis skal Norsk Stål medvirke til en positiv verdiskaping i kjeden mellom produsent og sluttforbruker.

Forretningside

Norsk Stål skal være ledende innen stål- og metalldistribusjon, med tilhørende videreforedling på det norske markedet.
Norsk Stål skal arbeide innen markedsområdene skips, offshore, bygg og anlegg samt mekanisk industri.
Norsk Stål skal utvikles til den ledende distributøren til norske skips- og offshorekunder som velger å utvikle sin virksomhet utenfor Norge og for øvrig eksportere til markeder der man har en konkurransefordel.
Norsk Stål skal medvirke til å effektivisere og videreutvikle kjeden mellom produsent og sluttforbruker.
Verdiøkningen skal skje gjennom fysisk distribusjon og videreforedling av produkter, tjenester samt utveksling av informasjon. Det skal alltid være lønnsomt å velge Norsk Stål som samarbeidspartner.
 

Visjon og forretningside