Økonomi

Økonomi


Som kunde kan det være interessent og nyttig å vite litt om hvordan vi i økonomiavdelingen jobber og hvilke betingelser som gjelder for deg som kunde.

Skulle du ha noen spørsmål utover det som står beskrevet her, ta gjerne kontakt med oss.

Mailadresser finner du her:

Betalingsbetingelser

Normalt vil din faktura forfalle 15 dager etter fakturadato.

Kredittbetingelser

Den selger du er i kontakt med vil på dine vegne søke kredittavdelingen om kreditt. Kredittgrensen er basert på antatt innkjøp. Sammen med selger vurderer kredittavdelingen kredittgrensen ut fra kundens økonomi, bransje, betalingsbetingelse etc. Dersom du har spørsmål vedrørende dine kredittbetingelser hos oss, ta kontakt med din selger.

Krediteringsrutiner

Dersom du har en reklamasjon ber vi deg kontakte din selger hos oss i Norsk Stål.

Feil på faktura

Vennligst ta kontakt med selger hos oss.

Kopi av faktura

Ønsker du en kopi av faktura er du velkommen til å ta kontakt med økonomiavdelingen.
Vi har to muligheter når det gjelder utsendelse av faktura. Du kan enten motta en papirfaktura pr post, eller du kan motta en pdf-faktura pr mail. Mottar du det du ønsker? Hvis ikke ta kontakt med din selger hos oss eller økonomiavdelingen direkte.

Vi ber alle våre kunder benytte KID-nummer. Dette finner du nederst på faktura eller på giro.
For deg som kunde kan dette være en rimeligere løsning enn å sende betaling med melding. For oss letter det arbeidet og reduserer sjansen for feiltasting og dermed unødvendig purring.