Harstad

Salgskontor, produksjon armeringsstål og lager handelsstål
Sales, stock and production