Demingskollaps kan påvirke stålprisen

Gruveselskapet Vale kutter jernmalmproduksjon med 40 millioner tonn etter ulykke.

Nedlastbar versjon tilgjengelig her

Kutt i produksjonen

Den brasilianske jernmalm-produsenten Vale har annonsert at de planlegger å kutte produksjonen av jernmalm med 40 millioner tonn på årsbasis. Dette utgjør omtrent 10% av Vales årlige malmproduksjonen.

Kuttene kommer på bakgrunn av demningskollapsen tilknyttet den store jernmalmgruven Córrego de Feijão i delstaten Minas Gerais. Flere millioner tonn gjørme og avfall fra gruveproduksjonen dro med seg bygninger og mennesker – rundt 60 er rapportert omkommet og over 300 er savnet.

Demningsproblemer

Demningen er bygget etter den såkalte oppstrømsmetoden, en metode som er forbudt i blant annet Chile og Peru; og andre jordskjelvutsatte land. Dette skyldes at demningen bygges med avfallsmateriale fra gruvedriften – det medfører en større risiko for sprekkdannelser og skader enn mer moderne konstruksjonsmetoder.

Vale rapporterer at de akter å avvikle alle deres dammer bygget etter oppstrømsmetoden, per dags dato opererer Vale ti slike dammer. Kostnadene er estimert til cirka $1,3 milliarder dollar og avviklingsprosessen er estimert til å ta tre år. Av sikkerthetsgrunnner vil produksjonen stanses i ti gruver i det såkalte sørlige systemet – inkludert pelletsfabrikkene Vargem Grande Complexes og Fábrica Paraopebas.

Vale rapporterer videre at den nedstengte pelletsproduksjonen vil bli kompensert for med økt produksjon andre steder.

Markedsreaksjoner

Jernmalmfutures (priskontrakter for malm på et tidspunkt i fremtiden) økte i Asia med 10 % etter meldingen om produksjonskutt. Kuttene kommer på et tidspunkt der forsyningen av jernmalm og pellets er generelt stram ettersom kinesiske stålprodusenter fyller lagrene inn mot det kinesiske nyåret. I tillegg forventes det sykloner og dårlig vær i Pilbara regionen i vest Australia som vil forsinke eventuelle forsyninger fra gruvene der.

Det forventes at dette vil påvirke stålprisene i en viss grad, og det forventes at stålprodusentene vil videreføre de økte kostnadene til kundene sine. Våre produkter som har malmbasert produksjon er spesielt utsatt, men det er fortsatt uvisst hvordan dette påvirker Norsk Stål.