Grønnere – Miljøfokus hos Norsk Stål

"Grønnere" er en ny artikkelserie som vil forsøke å sette seg inn i hva fremtiden kan ha å by på for stål og metall-industrien, og se på de forskjellige miljøaspektene knyttet til dette. Første artikkel forteller litt om hva Norsk Stål gjør for å være en grønnere bedrift.

Det gjøres per i dag en rekke tiltak for at Norsk Stål skal oppnå en høyere grad av bærekraftighet og miljøvennlighet som bedrift. Siden vi er Norges største leverandør av stål og metaller er det viktig for oss å stå fram som et godt forbilde, men det er både krevende og spennende å finne nye løsninger.

Miljømål

Et av våre nyere tiltak er å ha en dedikert person i bedriften som jobber med energi, miljø og drift. Dette har blant annet resultert i at vi har fått et fornyet fokus utover de krav som er i sertifiseringene våre. I januar 2018 ble det satt miljømål per avdeling, med tilhørende målsetninger. Gode mål er satt, og selve oppfølgingen jobbes fortløpende med. Vi har jevnlig gjennomgang av den totale måloppnåelsen vår, hvor resultatene herfra avgjør hva som prioriteres fremover. I tillegg til avdelingenes miljømål, fokuserer vi på å få kontroll på hvordan vi lagrer farlig avfall inntil det blir levert, samt korrekt merking av kjemikalier. Metall blir samlet inn og resirkulert i Norge, og omgjort til nye salgbare produkter. Det jobbes også kontinuerlig med enøk-tiltak på byggene våre.

Transport

Våre produkter leveres med bil i hele Norge, dermed fokuserer vi på å bruke transportører med nye biler og lavest mulig utslipp. I tillegg jobber vi målrettet med å bedre utnyttelsesgrad av lastebilene sin rutestruktur, slik at utslipp per levert tonn stål reduseres. Fullt lastede biler bidrar også til lavere utslipp, og vi har satt opp økonomiske insentiver for kunden gjennom reduserte transportpriser per tonn.

Digital og miljøvennlig

Norsk Stål har også gjennomført andre tiltak for å bli grønnere. Det brukes mer Skype til møtevirksomhet, og de fleste ansatte er tilgjengelig på Skype for Business – Sjekk oversikten på våre nettsider. Økt bruk av dette reduserer behovet for å reise i bil eller fly, noe som er positivt for miljøet. Norsk Stål foretrekker og oppfordrer til bruk av elektroniske fakturaer, både som sender og mottaker. Dette reduserer papirbruken vår, samt sparer miljøet for unødvendig transport av post.

Tenk grønt i hverdagen

Det er viktig for oss å tenke miljø i hverdagen vår. Våre nye bygg har opplegg for el-biler, og de fleste kontorene har lys som slår seg automatisk av etter en viss periode med inaktivitet i rommet. Belysningen vår blir også gradvis byttet ut med LED i alle våre produksjonshaller, noe som er til stor besparelse for miljøet. Dersom flere skal samme sted kjører man sammen, og det oppfordres til bruk av kollektivtransport. Et bevisst forhold til å reise kollektivt eller sammen med kolleger som bor i nærheten bidrar også positivt til dette.

Vi gleder oss til en grønn fortsettelse!