Hva vi kan tilby

Norsk Stål kan tilby

  • Høy servicegrad, med dybdekunnskap innen stål og metaller.
  • Lokal tilstedeværelse, vi engasjerer oss i dine utfordringer.
  • Markedets beste logistikk og distribusjonsløsninger.
  • Kvalitet og landets bredeste lager sortiment innen stål og metaller.
  • Trygghet, du har hele vår organisasjon til din disposisjon.