Koronavirus (SARS-CoV-2) – Varsel om Force Majeure

Varsel om Force Majeure relatert til Koronavirus (SARS-CoV-2)

Som en følge av pandemien som rammer landet, må vi herved varsle om at konsekvensene av dette kan påvirke Norsk Stål sin evne og mulighet til å oppfylle våre forpliktelser.

Denne situasjonen er utenfor Norsk Ståls kontroll, og på bakgrunn av myndighetenes smitteverntiltak, karanteneregler og reiserestriksjoner er det sannsynlig at vi kan komme i en situasjon hvor vi blir forhindret fra å oppfylle våre forpliktelser ovenfor våre kunder.

Norsk Stål tar sitt ansvar som leverandør alvorlig, og forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger og regjeringens tiltak. Dette vil kunne påvirke våre leverings- og produksjonsmuligheter i den nærmeste fremtid, særskilt dersom situasjonen skulle tilta ytterligere. Den siste tiden har vi midlertidig stengt en av våre driftssteder som følge av situasjonen. Takket være vår lokale tilstedeværelse på flere steder, har vi hittil opprettholdt våre leveringsforpliktelser ved å levere fra våre andre anlegg i denne perioden.

Denne situasjonen er en uforutsett situasjon, og anses dermed som en Force Majeure hendelse iht. våre salgsbetingelser og evt. avtaler som inneholder spesifikke bestemmelser om dette.

Våre ansatte gjør en iherdig innsats for fortløpende å løse de utfordringer som oppstår, og vi vil fortsette å gjøre vårt ytterste for å holde våre forpliktelser i tiden som kommer.