Legeringstillegg – Februar 2018

Legering er vesentlig andel av prisen for rustfritt og endrer seg kontinuerlig. Den 1. i hver måned legger vi ut hva legeringstillegget blir for kjøp fra vårt lager i innerverende måned.

Legeringstillegg for februar 2018 finnes her