Leif Hübert Stål er 90 år!

En av røttene til Norsk Stål - som ble kjøpt opp av, og slått sammen med grossistfirmaet fra Kristiansand

Portrett av firmaets grunnlegger Leif Hübert (1896-1950)

Det er farfaren til nåværende eier av Norsk Stål som etablerte firma Leif Hübert i Kristiansand den 3. juni 1929. Før denne etableringen var firmaets grunnlegger forhandler med konsignasjonslager for Stormbull AS (som også er et selskap som inngår i dagens Norsk Stål).

Etter etableringen kunne Leif Hübert titulere seg som «grosserer«, dette var nok en viktig drivkraft for å etablere noe eget! De første beskjedne lager- og kontorlokaler var beliggende på det såkalte «Hegermanns Verft» i byens havneområde.

Vekst og ekspansjon

I 1953 flytter virksomheten til Tangen i Kristiansand, der ble det etablert et lager på 800 kvadratmeter. I 1968 ble det tatt i bruk et nytt og moderne lagerbygg på 1100 m2. Tretten år senere, i 1981, hadde man vokst ut av lokalene i Krisitansand, og etablerte et større lager i Søgne. Dagens lokasjon i Søgne er den samme, men lageret har fått betydelige utvidelser og oppgraderinger siden den gang.

Høsten 1966 gjorde firmaet et fremstøt idet man opprettet avdeling i Larvik, også under firmanavnet AS Leif Hübert. Ekspansjonen har siden fortsatt med oppkjøp i Skien (1986) og Klepp (2001). I 2015 kjøpte Leif Hübert AS opp hele Norsk Stål fra SSAB og Tata, og fusjonerte det til ett selskap.

Helt fra 1929 har firmaet vært veldig opptatt av å investere riktig for å ligge i fremkant av utviklingen og å betjene kundene på best måte. Dette er nok noe av bakgrunnen til at det kan fylle 90 år i bransjen.

Takk til alle kunder, ansatte og leverandører som gjennom så mange år har ytet sitt!