Markedsrapport 03-2018

Stålprisene er stigende

Etter at USA innførte en toll på 25% for stål og 10% for aluminium har dette ført til en kraftig prisoppgang for stålprodukter i USA. Produsentene av stål i USA tjener store summer, mens deres kunder får store problemer. Prisene til kundene er skyhøye sett i forhold til andre land, noe som gjør at produktene som inneholder stål øker i pris, og derfor vanskelige å eksportere. Selv med en tollbarriere på 25 %, er det i dag mulig for verk utenfor USA å selge til USA med fortjeneste. Her i Europa har vi fått en oppgang i prisene for armering, bjelker og formstål.  Fra juli til august øker produsentene sine priser, og vi forventer en ytterligere oppgang i september

Les hele rapporten her