Markedsrapport 01-2017

Økning av prisene
De siste månedene har vi sett en betydelig økning av prisene på de fleste av våre produkter. Kinesiske myndigheters varsel om reduksjon av sin stålproduksjon sammen med god global etterspørsel har medført prisøkninger i inneværende år, noe som med stor sannsynlighet vil fortsette inn i 2018. Les mer her