Markedsrapport 01-2018

Hold deg oppdatert.

Norsk Stål publiserer hvert kvartal en markedsrapport som informer deg om pris og markedsutviklingen for stål og metaller.

Først et lite tilbakeblikk på 2017. I løpet av andre halvår steg prisene kraftig, spesielt var de skrapbaserte produktene som hadde den største oppgangen. Økningen skyldes først og fremst grafittelektroder som hadde en prisøkning på flere hundreprosent. Råvareprisene steg også gjennom andre halvår. Økningen fortsetter inn i første kvartal og vi opplever de høyeste prisene målt i norske kroner på mange år.

Fortsatt prisøkning