Armeringsprisene går opp

Fra juli til august øker produsentene sine priser - og forventer videre oppgang i september

Årsakene til økningene er god etterspørsel samtidig som verkene stenger ned produksjonen for å avvikle ferie. Verkene vil med denne prisøkningen kompensere for de økte kostnadene som har vært i produksjon og transport.

Skrapprisene har i løpet av juli hatt en liten svekkelse, noe som medvirker til at oppgangen ikke blir så stor som den ellers ville blitt. Det er ikke bare bøndene som har problemer med tørken. Strømprisene har økt kraftig i EU, og Rhinen som er en viktig transportåre for mange stålverk har så lav vannstand at den påvirker logistikken. Færre tonn per lekter på grunn av lav vannstand fører til manko på lektere, og noe av transporten må over på biler som driver kostnadene opp.

Fra og med 1. august øker vi derfor våre priser med:

  • Kamstål: 150,- kr/tonn
  • Armeringsnett: 150,- kr/tonn

Ut fra dagens situasjon er det forventet en ytterligere oppgang i september.

Last ned .pdf-versjon av rapporten her