2018 var et bra år for den økonomiske utviklingen i verden.  Som en følge av dette har også etterspørselen etter stål økt.  De fleste stålverkene hadde bra resultater og dermed muligheter for å gjøre nødvendige investeringer for fremtiden. Den gode etterspørselen var den viktigste årsaken til at vi opplevde de høyeste prisene på mange år. Grunnlaget for at vi får et godt «stålår» også i 2019 er gode.

Les hele rapporten her