Grunnlaget for at vi får et godt «stålår» også i 2019 er gode!

2018 var et bra år for den økonomiske utviklingen i verden.  Som en følge av dette har også etterspørselen etter stål økt.  De fleste stålverkene hadde bra resultater og dermed muligheter for å gjøre nødvendige investeringer for fremtiden.

Den gode etterspørselen var den viktigste årsaken til at vi opplevde de høyeste prisene på mange år.

Les hele rapporten her