Markedsrapport 02-2017
Vi ser nå en tydelig tendens på økte priser for stål for andre halvår 2017.
Etterspørselen av stål øker, spesielt gjelder dette Kina og alle vet hva dette betyr for prisene.