Norsk Stål investerer for fremtiden

Nytt lager med produksjon i Rogaland

Selskapet har kjøpt en 15,3 mål stor tomt på Klepp i Rogaland. Her skal Norsk Stål oppføre et 6.000 m2 stort bygg med mulighet for utvidelse. Norsk Stål oppførte et tilsvarende bygg i 2015, som er et av Nordens mest produktive armeringssenter. Byggestart er høsten 2018, og innflytting er planlagt til sommeren 2019.

Det skal også investeres i nytt anlegg for slyngrensing og priming samt sliping. Varesortimentet vil i hovedsak være NORSOK kvaliteter som bjelker og plater til offshore, men også handelskvaliteter til landbasert industri.

«Norsk Stål har en klar strategi om å være ledende leverandør av stål og andre metaller til Olje og Gass industrien i Norge. Investeringen i ny lager- og produksjonshall vil gi oss mulighet for å bygge ut sortiment, kompetanse og tjenester i takt med veksten hos våre kunder»
Divisjonssjef Olje, Gass og Eksport, Edgar Lunde

Bygget vil ligge i umiddelbar nærhet til eksisterende lager og produksjon for armeringsstål på Klepp som fortsetter sin drift mot bygg og anlegg. Norsk Stål drar nytte av sin kunnskap på produktene til å stadig ligge i forkant for å best kunne betjene våre kunder over hele landet.