Ny inndeling av fraktsoner

Inndelingen vil gjelde for transportprisene på alle salgsordre

Gjeldende fra 15. aug 2018 gjør vi om på på inndeling av fraktsoner og fraktpriser.
Fraktsonene er heretter inndelt etter postnummer. Se prisliste for fraktsoner her

For å finne hvilken sone ditt postnummer ligger se soneliste