Nytt og bedre BIM-system

Norsk Stål har den siste tiden jobbet med å få på plass et system for å kunne motta bøyelister via BIM og kunne behandle disse direkte i vårt "Kapp & Bøy"-program

Vi har over lengre tid vært klare til å motta lister via BIM, men vi har nå tatt dette et skritt videre! Nå er vi klare til å importere bøyelister direkte inn i vårt «Kapp & Bøy»-program.

Alle våre samarbeidene RIBer er informert om hvilket oppsett som må benyttes for å kunne gjennomføre en lesbar import.

Det er viktig at det benyttes formkoder og krokbeskrivelser er i henhold til Norsk Standard NS-EN 3766.

Dersom du har spørsmål vedr BIM og eventuelle fremgangsmåter – ta kontakt med din kontaktperson i Norsk Stål
Eller kontakt oss her