Her er bedriftens godkjente sertifiseringer som er revidert av en tredjepart.

For produktsertifikater til dine varer vennligst se her

Informasjon om våre styringssystemer innen Kvalitetsstyring (KS) og HMS/Miljøstyring
For information in English, please see here


NS-EN ISO 9001:2015Ledelsessystemer for kvalitet


NS-EN 45001:2018Ledelsessystemer for arbeidsmiljø


SNBS OHSAS 18001:2007Helse, miljø og sikkerhet (HMS)


NS-EN 14001:2015Ledelsessystemer for miljø


JQS kvalifisert leverandør til oljeindustrien


EN 1090 – Byggevaredirektivet


NS-EN 10080:2005 | NS 3576-2:2012 | NS 3576-3:2012
Produksjonskontroll av armeringsstål fra kveil


Registrert leverandør for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom