Oppdatert leverandørinstruksjon

Etter innspill har vi endret instruksjonene for å gjøre det lettere for våre leverandører.

Det er ingen store endringer på selve instruksjonen men vi har føyd til mer informasjon for å gjøre det enklere våre leverandører. Her finner du informasjon som er nyttig for å kunne levere slik vi ønsker det og for å få et godt samarbeid.

Den siste versjonen finner du her

Dersom du har noen innspill eller spørsmål til instruksjonen som kunne blitt gjort mer tydelig, vennligst si ifra til din kontaktperson hos Norsk Stål.