EPD og FDV

Her er informasjon om våre produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

EPD – environmental product declaration (2014,2015)
FDV for kamstål og armeringsnett (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)