EPD – Environmental Product Declaration

En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

EPD – environmental product declaration (2014,2015)
FDV for kamstål og armeringsnett (Forvaltning, Drift og Vedlikehold)