Oversikt ytelseserklæringer

Ytelseserklæring er et dokument som inneholder opplysninger om produsent og om varens beskrivelse, bruk og egenskaper.

Oversikt ytelseserklæringer for stål i henhold til EN 1090

Inndelt etter Norsk Stål sine varegruppenummer som er basert på materialtype
Alle ytelseserklæringer er oppdatert i henhold til dato oppgitt i dokumentet

Stangstål – varmvalset

Plater – varmvalset

Nr 5310 Rundtstål S235JR Nr 4870 Stålplater S235JR
Nr 7725 Rundtstål S355JO Nr 5153 Stålplater S235JR
Nr 7726 Rundtstål S235J2+N Nr 4140 Stålplater S235JRC
Nr 5320 Firkantstål S235JR Nr 4800 Stålplater S235JRC – BO
Nr 7727 Firkantstål S355J0 Nr 4881 Stålplater S235JR – rifleplater
Nr 5330 Flattstål S235JR Nr 4882 Stålplater S235JR – tåreplater
Nr 5331 Flattstål S355J2 Nr 5132 Stålplater S355J2+N
Nr 5341 Bredflattstål S355J2 Nr 5155 Stålplater S355J2+N
Nr 5350 Vinkelstål S235JR Nr 5164 Stålplater S690QL2
Nr 5355 Vinkelstål S235JR Nr 4884  Stålplater S355J2WP
Nr 5351 Vinkelstål S355J2

Gitterrister-trinn-festedetaljer-rammer

Nr 5351 Vinkelstål S355M  Nr 5731 Gitterrister – fotskraperister
Nr 5356 Vinkelstål S355J2  Nr 5734 Gitterrister – PI kjøresterk
Nr 5356 Vinkelstål S355M  Nr 5736 Gitterrister – Offshore rister
Nr 5360 T-stål S235JR  Nr 5737 Gittertrinn – PS og PI
Nr 5370 UNP småkanaler S235JR  Nr 5733 Festedetaljer – rammer
Nr 5352 Varmgalvanisert vinkelstål S235JR
Nr 5362 Varmgalvanisert T-stål S235JR

Bjelker og formstål– varmvalset

Nr 5270 Kanalstål UNP S235JR
Nr 5276 Kanalstål UNP S355J2
Nr 5276 Kanalstål UNP S355M
Nr 5262 Kanalstål UPE S355J2
Nr 5262 Kanalstål UPE S355M
Nr 5243 Formstål IPE S355J2
Nr 5213 Bredflensbjelker HEA S355J2
Nr 5223 Bredflensbjelker HEB S355J2
Nr 5275 Varmgalvanisert kanalstål UNP S235JR
Nr 5226 Varmgalvaniserte bredflensbjelker
HEB S235JR
Nr 5227 Varmgalvaniserte bredflensbjelker
HEB S355J2

Hulprofiler – varmformede

Nr 5430 VF HUP S355NH – kvadratiske
Nr 5431 VF HUP S355NH – rektangulære

Hulprofiler – kaldformede, sveiste

Nr 5531 KF HUP S355J2H – kvadratiske
Nr 5533 KF HUP S355J2H – rektangulære
Nr 5529    KF HUP S355J2H – runde