Vi opplever en kraftig økning i bom- og rushtidsavgifter som påfører oss ekstra kostnader.

En generell mangel på sjåfører legger ytterligere press på både sjåførlønninger og kapasitet.

Med bakgrunn i dette, samt den generelle prisstigningen, ser vi oss nødt til å øke våre fraktpriser fra 10% fra 01.01.2019

Noen steder vil også få endret sone.

Les mer om fraktsatser her