Heder, ære og "Ringer i Vannet"-diplom til Norsk Stål AS; avdeling Ringdalskogen

For noen måneder siden inngikk Norsk Stål en intensjonsavtale med NHO rundt programmet «Ringer i Vannet».
Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

Man tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft og sørger for tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.

Fra venstre; driftsleder Mike Jacobsen, Ruben Raastad, Noor Ali og divisjonssjef Erik Larsen

Ut av portene her, gikk det 25 000 tonn armeringsstål til bygg- og anleggsbransjen på Østlandsområdet i 2017 og de regner med at de kommer opp i 30 000 tonn dette året. Det krever dedikerte og flinke ansatte, men så er også bedriften svært bevist på å legge til rette for de ansattes arbeidssituasjon ved å ha produksjonslinjer og utstyr som forenkler arbeidsprosesser, og gjør jobben mindre fysisk krevende

Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.  Målsetningen er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet. Vår avdeling i Larvik har nå hatt inne to kandidater som begge har fått fast ansettelse.