Kantsliping

Norsk Stål utfører kantsliping som inngår som en del av forberedelsene for krav til overflatebehandling i forbindelse med slyngrensing og priming.

Vi kantsliper bjelker og formstål (det vil si varer som HEB, HEA, UNP, IPE og UPE). Maskinen ivaretar sikkerhets- og miljøkrav i henhold til forskrifter, og våre interne krav til arbeidsmiljø.

Kantsliping er spesielt viktig i korrosjons-utsatte miljøer, som skips- og olje og gassindustrien, kaianlegg, bro- og jernbanestrukturer. Ifølge ISO 8501-3 skal skarpe og smale kanter, hjørner og sveiser være avrundet eller glattet ved sliping til klasse P3. «Knekking» av kanter er ikke tillatt. I gitte tilfeller gjelder dette også for tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner i  bygg-og-anleggs-industrien.

Kantsliping utføres i henhold til NORSOK 501: 2012 6.1 Pre-blasting preparations