Kantsliping

Norsk Stål utfører kantsliping som inngår som en del av forberedelsene for krav til overflatebehandling i forbindelse med slyngrensing og priming. Vi kantsliper hulprofiler, bulb, bjelker og formstål (f.eks. HEA, IPE og UPE) og også noen utvalgte vinkler og flattstål.

Skarpe og smale kanter, hjørner og sveiser skal være avrundet eller glattet ved sliping til klasse P3 i ISO 8501-3 (minimum radius 2 mm) – «knekking» av kanter er ikke tillatt.

Dette er krav som fremkommer i korrosjonsutsatte miljøer som skips- og olje og gassindustrien, kaianlegg, bro- og jernbanestrukturer og i gitte tilfeller i tekniske krav til utførelse av stålkonstruksjoner i  bygg-og-anleggs-industrien.

Maskinen ivaretar sikkerhets- og miljøkrav i henhold til forskrifter, og våre interne krav til arbeidsmiljø.