Slyngrensing og Priming
Bjelker med Muki Z priming

Norsk Stål har tre slyngrense- og primeanlegg. Vi leverer årlig ca 70 000 tonn  slyngrenset og primet materiale til kunder i forskjellige bransjer, hvor krav, ønsker og behov er differensierte.

Standard renhetsgrad SA 2,5. Andre renhetsgrader etter avtale. Priming med sinksilikat- eller jernoksydprimer er standard. Tykkelse i henhold til standard er 20 my± 5 my målt på glatt prøveplate.

Kapasitet:

Platebredde max 2 500 mm
Profilhøyde max 450 mm

Renhetsgrad Sa 2,5 garanteres fra 5 mm og oppover.
Plater under 5 mm leveres uten garantert rett/planhet.
Mindre figurer/prolfiler kjøres på rist, dette kan medføre enkelte partier uten primer.

Datablad for sinksilikat (grå primer) lav sink:

Blandingsforholdet mellom de ulike komponentene er i samsvar med gjeldende reglement, og kan variere.

Datablad for jernoksyd (rød primer):

Blandingsforholdet mellom de ulike komponentene er i samsvar med gjeldende reglement, og kan variere.

Prosessen
 1. Rullebane
  Stangstål og bjelker legges med riktig avstand for forskriftsmessig rensing og priming.
 2. Forvarmekammer
  Forvarmekammeret fjerner fuktigheten på materialene og bringer overflate-temperaturen til et nivå som sikrer god tørking av primeren.
 3. Slyngrensekabin
  I slyngrensekabinen renses ståloverflaten med stålsand. Rust, glødeskall og valsehud fjernes slik at en ren, ru stål-overflate skaper en god heft for primeren.
 4. Malekabin
  I malekabinen får stålet en shop-primer i henhold til kundens bestilling.
 5. Ettertørke
  Ettertørking skjer i et kammer med avsug. Deretter kontroll og merking etter kundens spesifikasjoner.