Vale-krisen tiltar

Usikkerhet rundt Vales produksjon fører til økte stålpriser - flere arrestasjoner og evakuering av utsatte områder pågår

Siden demningskollapsen (25.01.2019), som drepte estimert 300 mennesker, har jernmalm prisen skutt til værs. Det ble meldt at Vale måtte kutte produksjonen med opptil 40 millioner tonn malm i året.

Produksjonsstans

Senere uken etter (05.02.2019) måtte Vale erklære Force Majeure på flere av kontraktene sine, da domstolene i landet påla dem å stenge deler av produksjonen i Bructu gruven sin grunnet spørsmål rundt sikkerheten til demningene. Dette er forventet å resultere i et ytterligere produksjonskutt på 30 millioner tonn, på toppen av tidligere kutt, som tilsvarer 70 millioner tonn totalt. Vale har uttalt at de kommer til å anke saken, ettersom demningene har gyldige lisenser og sikkerhetsattester, og det dermed ikke er noen årsak til å stenge anleggene rundt dammene.

Arrestasjoner og evakuering

På fredag (15.02.2019) ble åtte ansatte i Vale SA og det tyske revisjonsfirmaet TÜV SÜD arrestert og tiltalt av påtalemyndigheten for å skjule svakheter ved demningen som kollapset. TÜV SÜD har operert som konsulent og har hatt en evaluering av sikkerheten til demningene, som ble sertifisert som stabile. Det stilles spørsmål om en potensiell interessekonflikt rundt TÜV SÜD sin rolle som konsulent og revisor.

Søndag (17.02.2019) måtte omkring 200 personer evakuere fra et område nær en demning tilhørende Mar Azul gruven, sør for Belo Horizonte. Evakueringen kommer på bakgrunn av en revidering av sikkerhetsdataen på demningsstrukturen.

Prisutvikling

Investeringsbanken Barclays Plc anslår at mesteparten av deres forventede globale produksjonsvekst av malm forsvinner dersom Vale ikke får omgjort avgjørelsen i anken sin angående nedstengningen av produksjonen i Bructu gruven. I tillegg så avhenger den akutte priseffekten av om Vale får holde produksjonen gående under ankesaken. Det forventes i alle tilfeller høyere priser grunnet risikoen forbundet med en eventuell produksjonsstans, og det akutte frafallet av jernmalm i markedet.

Norsk Stål har allerede fått effekt på sine priser, både malmbasert og skrapbasert. Det er fremdeles uvisst om denne utviklingen vil fortsette i de kommende månedene.