Vi søker HMS-rådgiver

Vi søker en handlekraftig og engasjert HMS-rådgiver for Norsk Stål AS.

HMS-rådgiver i Norsk Stål AS

Vi søker en handlekraftig og engasjert HMS-rådgiver for Norsk Stål AS. Stillingen er lokalisert i Søgne og rapporterer til Sjef HR & HMS. Reising må påregnes i stillingen.

Hovedoppgavene dine vil være å:

  • Fremme en sterk HMS-kultur i hele organisasjonen, blant annet gjennom å jobbe med kontinuerlig forbedring og oppfølging av avvik
  • Bidra til at Norsk Stål har et effektivt system som ivaretar interne og eksterne krav innen HMS
  • Være rådgiver, koordinere og gjennomføre oppgaver innenfor HMS i samarbeid med ledelse, vernetjeneste og medarbeidere.
  • Gjennomføre interne revisjoner
  • Delta i granskninger og oppfølging ved uønskede hendelser samt være deltagende for utarbeiding av gode prosedyrer, risikovurderinger samt forebyggende og korrigerende tiltak

Les mer om stillingen og søk her.